Babcia

Czy posłuchać państwo chcecie
Jak żyje babcia w nowoczesnym świecie

Nie jak babcia, hen za Sasów
Tylko babcia nowych czasów

Dzisiaj babcia to kobieta seksy jeszcze
Nie jednemu sprawia dreszcze

Babcia jeździ na rowerze
I buszuje w komputerze

Babcia wnuków dziś nie niańczy
Babcia śpiewa, babcia tańczy

Rano proszków się nałyka
A wieczorem nieźle bryka

Na parkiecie tyłkiem kręci
Babcia kusi, babcia nęci

Przezroczystą suknię wkłada
I nie myśli, że to może nie wypada

Chodzi w spodniach, jak panowie
Dziś nie dziadek babci w głowie

Lecz młodszego wypatruje
Bo się babcia młodo czuje

I tak biega za króliczkiem
Chociaż dobrze o tym wie
Że go schwytać nie da się

Akant : Anna Caban