„Architektura wiary Karola Wojtyły zanim zapukał do bram seminarium”

Plakat „Architektura wiary Karola Wojtyły zanim zapukał do bram seminarium"

W Czytelni Naukowej z okazji „Dnia Papieskiego” odbędzie się koncert poezji, a jednocześnie wzruszający wieczór ukazujący zamysły 19-letniego Karola Wojtyły – Jego wizję świata i oczekiwanie na Miłość Stwórcy, której już oddaje się całkowicie. To wieczór proroczej wizji swojego życia w Jego własnych poetyckich zamyśleniach. Koncert – monodram rapsodyczny w otoczeniu muzyki fortepianowej  jest ułożony na podstawie poematów „Psałterza Renesansowego zwanego Księgą Słowiańską” Karola Wojtyły.

Zapraszamy serdecznie!