„Akademia Varsavianistyczna” w Czytelni Naukowej

Powiększ obraz„Akademia Varsavianistyczna” w Czytelni Naukowej

20 marca w Czytelni Naukowej nr I odbyło się trzecie spotkanie Akademii Varsavianistycznej Dzielnicy Targówek, podczas którego zaprezentowany został przez Panią Marzenę Baranowską wykład pt. „Unia Lubelska. Polak, Litwin dwa bratanki”.

Unia Lubelska była umową międzynarodową Królestwa Polskiego z Wielkim Księstwem Litewskim. Zawarta została 1 lipca 1569 roku na Sejmie w Lublinie. Był to związek państw oparty  na wspólnych instytucjach państwowych, który rozwinął się z dotychczasowej formy unii personalnej istniejącej od roku 1385, wiążącej państwa tylko osobą władcy. Na jej mocy

powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów, państwo federacyjne istniejące w latach 1569 – 1795. W tym roku obchodzimy rocznicę – 450 lat od podpisania „Unii Lubelskiej”.