„Akademia Varsavianistyczna” w Czytelni Naukowej

Powiększ obraz„Akademia Varsavianistyczna” w Czytelni Naukowej

20 lutego odbyło się w Czytelni Naukowej nr I drugie spotkanie Akademii Varsavianistycznej Dzielnicy Targówek pt. „Szlachetność wzrusza w każdym narodzie i w każdych czasach – Stanisław Moniuszko polski kompozytor, dyrygent i pedagog”. Wykład ciekawie zaprezentowany został przez varsavianistę Michała Rybaka.

Rok 2019 został ustanowiony Rokiem Stanisława Moniuszki w 200. rocznicę jego urodzin. Stanisław Moniuszko to polski kompozytor, dyrygent, pedagog, organista; autor ponad 268 pieśni, a także wielu oper, operetek, baletów i muzyki kościelnej. Tworzył muzykę nacechowaną narodowo, wplatając w swoje kompozycje wyraziste elementy folkloru polskiego (melodie i tańce ludowe) oraz wykorzystując utwory polskich poetów (m.in. Jana Kochanowskiego, Adama Mickiewicza). Do jego najsłynniejszych dzieł należą opery: „Halka”, „Straszny dwór” i „Paria”. Jeden z najwybitniejszych kompozytorów polskiego romantyzmu. Jest nazywany ojcem „polskiej opery narodowej”. W trakcie wykładu wysłuchaliśmy między innymi Mazurka z opery „Straszny Dwór” w wykonaniu Orkiestry Kamerton ZPSM Koszalin.

Zapraszamy na kolejny wykład w marcu „Unia Lubelska – Polak, Litwin dwa bratanki”, który przedstawi varsavianistka Marzena Baranowska.