Akademia Varsavianistyczna w Czytelni Naukowej

Powiększ obrazAkademia Varsavianistyczna w Czytelni Naukowej

12 lutego br. w Czytelni Naukowej nr I, odbyło się pierwsze spotkanie Akademii Varsavianistycznej Dzielnicy Targówek w drugim roku swej działalności. Tematem wykładu były „Pierwsze radne m.st. Warszawy – rok 1919.”  Prelekcję przedstawiła dr Beata Michalec – Radna m.st. Warszawy.

Kobiety, z wyjątkiem znanych i popularnych działaczek określonej partii, umieszczane były przez sztaby wyborcze na dalszych, często ostatnich miejscach list. Z góry przesądzało to o ich przegranej.
W Warszawie w okresie międzywojennym wśród 24 radnych i zastępczyń, 6 z nich pełniło funkcje prze dwie kadencje m. in. pierwsze radne z ramienia PPS Justyna Budzińska-Tylicka, Konstancja Jaworowska, Zofia Praussowa, Estera Alter-Iwińska z Bundu oraz Rajzla-Richa Sztejn z Żydowskiego Bloku Narodowego.

Aktywność kobiet na forum samorządu miejskiego nie była jednakowa. Czasami radne uchylały się od pracy w komisjach, a nawet rezygnowały z mandatu radnej już po kilku miesiącach. Zbiegi okoliczności te pojawiały się najczęściej w pierwszych latach działalności samorządu.

Do najbardziej aktywnych radnych Warszawy należały Estera Alter-Iwińska, Konstancja Jaworowska, Zofia Praussowa czy Justyna Budzińska-Tylicka. Pierwsze radne Warszawy angażowały się tak jak pierwsze posłanki w działania związane z opieką nad macierzyństwem, dzieckiem nieślubnym i jego matką, nad sierotami, kalekami, starcami. Angażowały się również w działania antyalkoholowe i dotyczące zwalczania prostytucji, a także w walkę z bezdomnością i brakiem urządzeń higienicznych, opiekę nad młodzieżą współorganizując świetlice, kolonie letnie, ogródki czy boiska.