„Adwent – okres zadumy i oczekiwania” prelekcja w Czytelni

AdwentAdwent w Kościele katolickim to okres poprzedzający Boże Narodzenie, liczący od 23 do 28 dni. Trwa on pomiędzy czwartą niedzielą przed Bożym Narodzeniem a 24 grudnia (łącznie obejmuje 4 niedziele). Okres ten to czas oczekiwania i duchowego przygotowania się na świętowanie narodzenia Chrystusa. Sam termin „Adwent” wywodzi się z łaciny, gdzie „adventus” znaczy tyle co „przyjście”. W tradycji ludowej okres Adwentu był czasem szczególnego zacieśniania więzi społecznych. Kobiety organizowały wówczas wspólne darcie pierza i przędzenie. W tym okresie odbywało się też swatanie młodych par. Na Pomorzu Adwent miał natomiast iście bożonarodzeniową atmosferę – odwiedzano domy z szopką i śpiewano kolędy.

Niezwykle interesujący wykład przedstawi Elżbieta Piskorz-Branekova – etnografka, autorka wielu książek o polskiej kulturze ludowej, uznany autorytet w dziedzinie polskiego stroju ludowego oraz jego zdobnictwa.