***

Szczęściem jest być
Blisko Ciebie.
Zachwytem witać
Każdy nowy dzień.
Marzenia snuć
Na niedaleką przyszłość.
Wieczorami Biblię czytać.
Swoimi słowami
Modlić się szczerze.

Szczęściem jest liczyć
Na Twoją pomoc
W każdej potrzebie.
Być wysłuchaną
W zdrowiu
Chorobie
Dostatku i biedzie.

Akant : Ewa Furmańska