103 lata naszej niepodległości – quiz dla dorosłych

Powiększ obrazquiz; jedno z pytań: 7. Jaki był główny powód wybuchu powstania styczniowego? a) masowy pobór Polaków do armii carskiej (tzw. branka) b) zamknięcie przez władze carskie Warszawskiej Szkoły Chirurgicznej c) konfiskata 1600 majątków ziemskich

Odrodzenie państwa polskiego to nie tylko rok 1918 czy wojna polsko-bolszewicka, ale również długi ciąg wydarzeń, który swój początek miał w XVIII wieku.

Odzyskanie niepodległości było ponadstuletnim procesem, a przyczyniły się do niego pokolenia Polaków, którym nie było dane doczekać wolnej Polski. Jak napisał Józef Wybicki: póki żyją Polacy, to „jeszcze Polska nie umarła”.

Zachęcamy do rozwiązania quizu.

quiz; jedno z pytań: 7. Jaki był główny powód wybuchu powstania styczniowego? a) masowy pobór Polaków do armii carskiej (tzw. branka) b) zamknięcie przez władze carskie Warszawskiej Szkoły Chirurgicznej c) konfiskata 1600 majątków ziemskich

Aby przejść do quizu – kliknij tutaj.

Do przygotowania quizu wykorzystano następujące książki:

A. Zamoyski: „Polska: opowieść o dziejach niezwykłego narodu 966-2008″
M. Borucki: „Bohaterowie Polskich Powstań Narodowych”
P. Codogoni: „Rok 1956″